Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  09.04.2014р. зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»; код за ЄДРПОУ 33770879; місцезнаходження 49094,                           м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський код, телефон та факс: (056) 3739793; електронна поштова адреса: rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Відповідно до протоколу чергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Ребус Україна» (далі – Товариство) від 04.04.2014р. б/н прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товариства, яку  було обрано строком на три роки припинити повноваження членів Наглядової Ради у попередньому складі Член Наглядової Ради Назаров Андрій Анатолійович (паспорт АЕ № 927073 виданий 08.12.1997р. Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), перебував на даній посаді 3 роки. Член Наглядової Ради Кузьменко Сергій Миколайович (паспорт АМ № 667348, виданий 29.05.2002р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), перебував на даній посаді  3 роки. Член (Голова)  Наглядової Ради Пашковська Олена Миколаївна (паспорт серії АМ № 720307 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.09.2002 року), перебувала на даній посаді 3 роки. 2. Обрати строком на три роки Наглядову Раду в новому складі у кількості 3 осіб: Член Наглядової Ради Середа Наталія Апполінаріївна (паспорт АН231933, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 03.06.2004р.), протягом останніх 5 років обіймала посади гловного спеціаліста Управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області,  головного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу, начальника відділу фінансового моніторингу контрольно-ревізійної роботи та супроводження справ ДТУ НКЦПФР, провідного фахівця Асоціації «УФТ». Член Наглядової ради Назаров Андрій Анатолійович (паспорт АЕ №927073 виданий 08.12.1997р. Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймав посади начальника адміністративно-господарського відділу ЗАТ «АКБ «Конкорд», завідуючого господарством  ПрАТ КУА «Академія Інвестментс». Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 04.04.2014р. Головою Наглядової ради  обрано Назарова Андрія Анатолійовича на строк дії повноважень НР. Член Наглядової ради Кузьменко Сергій Миколайович (паспорт АМ № 667348, виданий 29.05.2002р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймав посади менеджера ПрАТ «ЮК» Лігал Інвестментс», менеджера з адміністративної діяльності ПАТ «БГП». 3. У зв’язку із поданням Ревізором Руденко Тетяною Миколаївною (паспорт серії АК №390205 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.1998р.) заяви про дострокове припинення повноважень, припинити її повноваження як Ревізора. Перебувала на даній посаді 2 роки. 4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати строком на 3 роки Ревізором Шульгу Катерину Олексіївну (паспорт АН 827429, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 12.10.2009р.), протягом останніх 5 років обіймала головного економіста відділу розробки кредитних продуктів Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ «Ерсте Банк», головного економіста відділу з обслуговування інвестиційних фондів ПрАТ КУА «Академія Інвестментс». Усі зазначені вище особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Директор ПАТ «Ребус Україна»                                                               Кононова К.Ю.

ProEmitent.INFO